РЕЗЕРВАЦИЯ

EN / RU / NL

РЕЗЕРВАЦИЯ

EN / RU / NL

С този документ се уреждат общите условия за ползване на сайта и политиката за GDPR.


ОБЩИ УСЛОВИЯ

Глава I.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


Ние, от luxuryvillasandhomes.eu се ангажираме да защитаваме Вашите лични данни. Преди да ни изпратите Вашите лични данни, препоръчваме Ви да се запознаете с настоящата политика за поверителност, която ще Ви разясни как и какви лични данни обработваме и защо.


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ


От 25 май 2018г. в сила влиза нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз през 2016г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни, „ЦИКОНИЯ“ ООД, собственик на сайта www.luxuryvillasandhomes.eu отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно, съгласно всички нормативни изисквания.


АДМИНИСТРАТОР НА ЛИЧНИ ДАННИ


Наименование "Цикония" ООД

ЕИК/БУЛСТАТ : ..............

Седалище и адрес на управление: ......................................

Адрес за упражняване на дейността: .....................................

Данни за кореспонденция: .....................................

E-mail: villaciconia@outlook.com


КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН


Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg


*Защитата на Вашите лични данни и сигурността на предоставената информация са част от корпоративната политика и култура на Компанията. С настоящата политика за защита на личните данни „Цикония“ ООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са залегнали в приложимите в Р. България, закони и други нормативни актове. Настоящата политика за защита на личните данни предоставя на ясен и достъпен език, подробна информация за това какви действия се извършват с вашите лични данни, които сте предоставили на „Цикония“ ООД (наричано от тук нататък „luxuryvillasandhomes.eu“) включително:


  • Какви лични данни събираме?
  • С каква цел събираме тези лични данни?
  • Колко дълго съхраняваме предоставените ни лични данни?
  • Споделяме ли с друг вашите лични данни? С кого и защо?
  • Какви права имате относно представените лични данни?
  • Какво са „бисквитки“ и какви видове „бисквитки“ използваме, за да подобрим условията за Вашия престой на нашата уеб- страница?
  • Други


КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВАТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?


Това е всяка информация и данни, които могат да идентифицират едно физическо лице пряко или не пряко.

Пример за лични данни са: телефонен номер, ЕГН, име, IP- адрес, клиентски код и др.


ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  “luxuryvillasandhomes.eu“ обработва Вашите лични данни чрез следните действия: събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и др.

  Основната причина да обработваме личните Ви данни е, за да изпълним договора си (споразумението си) с Вас. Също така обработваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни интереси, но само и единствено когато пред тези интереси не седят с преимущество Вашите или когато имаме законово задължение за това или когато трябва да защитим вашите жизнени интереси или тези на друго лице.

В допълнение към изброените по-горе дейности, ако сте кандидат за работа и кандидатствате за работна позиция или създавате акаунт, за да кандидатствате за дадена позиция, както е разрешено от местното законодателство, ние използваме информацията, описана в настоящото уведомление за поверителност, за следните цели:


• Предоставяне на възможности за наемане на работа и реална работа;

• Оценка дали сте подходящ кандидат за работа и Вашите квалификации за определени позиции;

• Извършване на анализи на данни, като например: анализ на нашия кандидат за работа; оценка на индивидуалните резултати и способности, включително анализ на уменията, свързани с работата; идентифициране на недостига на умения; използване на информация, която съответства на лицата и потенциалните възможности; и анализ на данните за тенденциите по отношение на практиките за наемане.


Също така може да използваме информацията по други начини, за които предоставяме конкретно уведомление преди или по време на събирането.


При обработката на лични данни “luxuryvillasandhomes.eu“ се води от следните принципи:

• законосъобразност и добросъвестност

• обработване само за точно определени, конкретни и законни цели

• прозрачност

• относимост

• точност

• сигурност

• отчетност


При допълнителни въпроси или нужда от предоставяне на повече информация, относно правното основание, на което обработваме Вашите лични данни, МОЛИМ да се свържете с нас на имейл villaciconia@outlook.com или на адрес гр. ………………………...

Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни може да бъде оттеглено по всяко време като изпратите имейл villaciconia@outlook.com или на адрес гр. ………………………...

Към момента “luxuryvillasandhomes.eu“ не събира лични данни за маркетингови цели. “luxuryvillasandhomes.eu“ ще събира лични данни за тези цели след получаване на ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.


ЗАКОНЕН ИНТЕРЕС


Администраторът на данни обработва лични данни за определени законни бизнес цели, които включват някои от следните:


• където процесът ни позволява да подобряваме, променяме, персонализираме или подобряваме по друг начин нашите услуги/комуникации в полза на нашите клиенти, кандидати и сътрудници;

• за да се идентифицират и предотвратяват измамите;

• за да подобрим сигурността на нашата мрежа и информационни системи;

• за да разберем по-добре как хората взаимодействат с нашите уеб сайтове;

• за целите на директния маркетинг;

• за да Ви предоставяме съобщения по пощата, които смятаме, че ще Ви заинтересуват;

• за да определим ефективността на промоционалните кампании и рекламите


КАК “luxuryvillasandhomes.eu“ ПОЛУЧАВА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


За да предостави продукти и услуги, “luxuryvillasandhomes.eu“ обработва предоставените от Вас лични данни, относно физическата и икономическата Ви идентичност по следните начини:

• Чрез посещение на нашата интернет страница

• Чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от „бисквитки“, операционна с-ма и типа браузър

• Чрез попълване от Ваша страна на онлайн форми и формуляри, предоставени на нашата интернет страница

• При актуализиране на данни по Ваше искане на хартиен носител или в електронна среда


КАК СЪХРАНЯВАМЕ И ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


Ние обработваме личните данни, които събираме, също така по автоматизирани начини за горепосочените цели и за определен период от време, който е в съответствие с вътрешната ни политика за задържане, за да се гарантира, че личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото.

Ние поддържаме административни, технически и физически предпазни мерки, предназначени да защитят личните данни, които предоставяте, срещу случайно, незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, промяна, достъп, разкриване или използване. За да осигурим подходяща сигурност и поверителност на личните данни, ние прилагаме следните мерки за сигурност:

• Криптиране на данни при прехвърляне;

• Силни контролни мерки за удостоверяване на потребител;

• Подсилена мрежова инфраструктура;

• Решения за мониторинг на мрежи;


ЗА КОЛКО ВРЕМЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


При съхранението на данни, прилагаме генералния принцип за съхранение на данни в минимален обем и за срок не по-дълъг от необходимото за предоставяне на Услугите, подсигуряване на тяхната сигурност и надеждност и изискванията на закона.

Регистрационни данни (като име, фамилия, имейл адрес), автобиографии, файлове, снимки информация за извършването на регистрацията и съгласяването с условията (дата, час, IP адрес), абонаменти за нюзлетъри и обяви за работа съхраняваме до прекратяване на абонамента от Ваша страна. Други документи и информация необходими да се защитят законните интереси на администратора – до 5 години.


С КОГО СПОДЕЛЯМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?


Ние не разкриваме личните данни, които събираме за вас, освен в случаите, описани в това уведомление за поверителност или в отделни уведомления, предоставени във връзка с конкретни дейности. Можем да споделяме лични данни с доставчици, които извършват услуги от наше име, въз основа на указанията ни. Ние не упълномощаваме тези доставчици да използват или разкриват информацията, освен ако това е необходимо да извършат услугите от наше име или да спазят законовите изисквания. Също така може да споделяме Вашите лични данни с нашите дъщерни дружества и филиали; ако сте кандидат за работа, с клиенти, които могат да имат налични оферти за работа или интерес от наемане на нашите кандидати за работа.


Освен това можем да разкриваме лични данни за Вас ако сме задължени да го направим по силата на закон или правна процедура; на правоприлагащи органи или други държавни служители въз основа на молба за законосъобразно оповестяване; и когато считаме, че разкриването е необходимо или подходящо за предотвратяване на физическа вреда или финансови загуби, или във връзка с разследване на съмнения или действителна измамна или незаконна дейност. Също така си запазваме правото да прехвърляме лични данни, които имаме за Вас, в случай че продадем или прехвърлим цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на реорганизация, разпускане или ликвидация).


ПРЕДАВАНИЯ НА ДАННИ


Също така може да прехвърлим личните данни, които събираме за Вас, в държави извън държавата, в която първоначално е била събрана информацията. Тези държави може да нямат същите закони за защита на данните като държавата, в която първоначално сте предоставили личните данни. Когато предаваме информацията Ви на други държави, ще защитим тези данни, както е описано в това известие за поверителност, и такива предавания ще бъдат в съответствие с приложимото законодателство.

Държавите, към които предаваме събраните от нас лични данни, са:

• В рамките на Европейския съюз


ВАШИТЕ ПРАВА


Когато се изисква от приложимото право, заинтересованото физическо лице може да упражнява съгласно членове 15-22 от ОРЗД следните специфични права:

Право на достъп: Заинтересованото физическо лице има право на достъп до своите лични данни, за да се увери, че те се обработват в съответствие със закона.

Право на корекция: Заинтересованото физическо лице има право да поиска коригиране на неточни или непълни данни, за да защити точността на такава информация и да я адаптира към обработката на данни.

Право на заличаване: Заинтересованото физическо лице има право да поиска администраторът на данни да изтрие информация за него или нея и да не обработва повече тези данни.

Право на ограничаване на обработката: Заинтересованото физическо лице има право да поиска от администратора на данни да ограничи обработката на неговите данни.

Право на преносимост на данните: Заинтересованото физическо лице има право да поиска преносимостта на данните, което означава, че заинтересованото физическо лице може да получи първоначално предоставените лични данни в структуриран и често използван формат или че заинтересованото физическо лице може да поиска прехвърлянето на данните на друг администратор на данни.

Право на възражение: Заинтересованото физическо лице, което предоставя лични данни на администратор на данни, има право да се противопостави по всяко време на обработката на данни по редица причини, посочени в ОРЗД, без да е необходимо да обосновава своето решение.

• Право на изключване от автоматизираното индивидуално вземане на решения: Заинтересованото физическо лице има право да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране, ако това профилиране произвежда правно действие по отношение на заинтересованото физическо лице или го засяга съществено по друг начин.

• Право да бъде подадена жалба до надзорния орган: Всяко заинтересовано физическо лице има право да подаде жалба до надзорен орган, по-специално в държавата членка на ЕС, където има обичайно местопребиваване, където е мястото му на работа или мястото на предполагаемото нарушение, ако прецени, че обработването на лични данни, отнасящи се до за него нарушава ОРЗД.

Когато обработването се основава на съгласието, както е предвидено в член 7 от ОРЗД, заинтересованото физическо лице може да оттегли своето съгласие по всяко време.


ДРУГИ


За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Всички спорове между страните се решават в разбирателство и на добра воля. В случай, че не може да се постигне съгласие, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд.


Виж повече
Изчерпан